Malaysia Animal Crime Transperancy (MyAct)

Saluran aduan Jenayah Haiwan diterima tinggi setiap hari. Ikut langkah berikut untuk memudahkan urusan laporan anda.

 1. MyAct hanya menerima aduan jenayah kezaliman haiwan sahaja.
 2. Medium komunikasi adalah melalui Bahasa Malaysia.
 3. Maklumat lengkap mengenai jenayah amat diperlukan.

Kategori Aduan:

Jenayah Haiwan Domestik
Melibatkan Pembunuhan, Penderaan, Kezaliman dan Pengabaian Haiwan kategori Peliharaan, Jalanan, Ternakan & Peneman.
- Akta Kebajikan Haiwan 2015
- Akta Binatang 1953 (Pindaan 2013)

Jenayah Haiwan Liar
Melibatkan Pemburuan Haram, Pembunuhan, Penganiayaan, Penjualan & Pemerdagangan Haram Haiwan Liar dan Haiwan Spesis Terancam
- Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010
- Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesis Terancam 2008

Salah Laku Pengamal Perubatan Veterinar
Melibatkan Kadar Caj Berlebihan, Penipuan, Kecurangan Tugas, Kecuaian Tanggungjawab Mengendalikan Haiwan Semasa Rawatan
- Akta Doktor Veterinar 1974

Penipuan Penjualan Makanan Haiwan
Melibatkan Pemalsuan Jenama, Pengisytiharaan Tidak Tepat Produk Makanan Haiwan Penipuan Produk Makanan & Supplemen, Makanan atau Suplemen Haiwan Tidak Selamat dan Keraguan Penglabelan Makanan Haiwan
- Akta Makanan Haiwan 2009

Laporkan Jenayah Haiwan


Maklumat Pengadu


Butiran Aduan Jenayah

**Maklumat yang tidak lengkap tidak akan dilayan

Aduan Jenayah Haiwan Diuruskan Oleh :
Malaysia Animal Crime Transparency (MyAct)

MR. AMEER KHAN BARGATHALLI
Pengarah
M.A Law Enforcement (Saito)
B.A (Hons) Law Enforcement & Investigation (Saito)
Dip. In Security Management (Saito)

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Scroll to Top