Tahun ini Galeri Animal Malaysia mensasarkan untuk rehome 500 ekor kucing jalanan dan kucing serahan. 

Kuota kucing serahan berbayar hanya dibenarkan 30% daripada jumlah keseluruhan 180 ekor kucing   Yang diselamatkan yang berada di Galeri Animal Malaysia pada satu-satu masa. 

Caj serahan kucing tetap masih tidak berubah iaitu RM250.00 seekor kucing sihat. Tambahan caj bagi kucing bunting adalah RM150.00 seekor. Serahan perlu melakukan reservation terlebih dahulu sebelum diterima dan dipersetujui oleh pihak pengurusan.